Duurzaam inzetbare en vitale werknemers bewaken hun grenzen

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Veertien procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-outklachten. Vijf procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim. Dat zijn veertig weken. De jaarlijkse burn-out gerelateerde verzuimkosten worden begroot op 1,8 miljard euro, berekend door het CBS, TNO en ArboNed.

U heeft een keuze: symptoombestrijding of een duurzame aanpak en preventie?

GRENZEN BEWAKEN VOORKOMT ZIEKTEVERZUIM en zorgt voor VITALERE medewerkers die goed in hun vel zitten en daardoor beter presteren.

 

Werknemers die hun grenzen goed bewaken:

 • zijn productiever

 • zijn gezonder en minder vaak ziek

 • hebben meer focus

 • stellen prioriteiten

 • zijn duidelijker in hun communicatie

 • maken minder fouten

 • hebben overzicht

 • halen deadlines

 • hebben plezier in hun werk

 • zijn vitaler

 • werk/privé is meer in balans

Op de lange termijn levert een werknemer, die goed zijn of haar grenzen bewaakt en eerlijk communiceert over wat haalbaar is en wat niet, u het meeste op! Elke gezonde en vitale werknemer is een aanwinst voor uw bedrijf. Hoeveel mensen met een burn-out zitten er momenteel wel niet thuis? En hoeveel medewerkers presteren onder hun vermogen, juist vanwege overbelasting?

Een burn-out is wel degelijk te voorkomen als werknemers o.a. leren hoe ze op een structurele manier hun grenzen goed kunnen bewaken. U kunt deze training aanbieden aan een werknemer die (bijna) overspannen thuis zit maar u kunt ook overwegen om deze training preventief aan te bieden waardoor de werknemers krachtig en goed in hun vel zitten en daardoor beter presteren.

Training 'Grip op je Grenzen'

Tijdens de InCompany training leren de deelnemers, aan de hand van gerichte opdrachten, waarom ze moeite hebben met het bewaken en aangeven van hun grenzen. Vervolgens leren ze hoe ze hier verandering in kunnen aanbrengen. Vaak liggen er oude, ingesleten patronen en valkuilen aan ten grondslag. Het niet goed kunnen bewaken van je grenzen is voor veel mensen een hardnekkig probleem en er is tijd voor nodig om een blijvende gedragsverandering teweeg te brengen. Het effect van dit traject is life changing en de deelnemers die de training hebben afgerond geven aan dat ze veel aan de training hebben gehad: ze weten waar hun grenzen liggen en hoe ze die effectief kunnen bewaken. Niet alleen op hun werk maar ook in hun privé-leven. Hierdoor houden ze plezier in wat ze doen en blijven vitaal!

Bedrijven richten zich veelal op symptoombestrijding en het verlagen van de algemene werkdruk. In beide gevallen geldt dat de werkgever een belangrijk deel van de oplossing naar zich toe haalt en daarmee de dieperliggende oorzaken van het probleem niet worden weggenomen. Door de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers een prominente positie in de aanpak te geven wordt een duurzame oplossing gecreëerd. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid voor werknemers en werkgevers.

“Dionne is de Nederlandse expert als het om grenzen gaat. Grenzen herkennen, aangeven en voelen. Ik voel nu in situaties heel snel aan of ik iets wil of dat het bij een grens zit. Omdat ik een bezige bij ben met veel ideeën is het ook belangrijk om bij mezelf grenzen te ervaren. Dionne is ontzettend gemotiveerd en stimuleert je om erbij te blijven, door te pakken en koppelt heel makkelijk terug. De online cursus heeft mij opgeleverd dat ik mijn grenzen beter herken, voel en er naar luister.”

– Carolien van de Kamp

Training op maat.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een training. U kunt hierbij denken aan een training van één dag maar ook van meerdere dagen. Omdat het bewaken van grenzen vaak een hardnekkig probleem is, is een meerdaagse training een meerwaarde. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de InCompany training te combineren met een online programma. In een persoonlijk gesprek bespreek ik graag met u de mogelijkheden en hoor ik waar uw voorkeur naar uit gaat. U kunt me mailen voor een afspraak: dionne@dionnehendriks.nl

Voor wie is dit programma geschikt?

Voor de medewerker die geen NEE kan zeggen, moeite heeft met het aangeven en bewaken van grenzen en daardoor voortdurend achter de feiten aanloopt. De medewerker die gemakkelijk verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. Die misschien wel het plezier in het werk aan het verliezen is omdat het ergens toch wel wat veel begint te worden, maar dit liever niet wil laten blijken. Eigenlijk is het een volhouder die maar door wil, teveel bezig is met de verwachtingen van anderen en weinig tot geen rekening houdt met zichzelf. Het gevaar van een burn-out ligt op de loer. Mijn programma ‘Grip op je grenzen’ is preventief en duurzaam! De deelnemers leren geen trucjes maar gaan voor blijvende veranderingen en duurzame oplossingen.

 

Voor wie is dit programma niet geschikt?
Mijn traject is geen vervanging van welke vorm van therapie dan ook. Het is puur gericht op persoonlijke ontwikkeling en gaat uit van de ‘gezonde’ mens die wil leren hoe zij haar grenzen beter kan bewaken en aangeven. Het is een programma gericht op preventie, om een burn-out of andere vorm van uitval te voorkomen.

“Ik heb erg veel inzichten gekregen door dit programma en veel geleerd over mezelf. Ik weet nu waar sommige gevoelens vandaan komen. Ik ben anders naar dingen gaan kijken en mezelf belangrijker gaan vinden waardoor ik steviger in mijn schoenen ben gaan staan. Ik weet beter hoe ik kan communiceren, zodat ik op een meer natuurlijke manier grenzen kan aangeven en dit wordt door mijn leidinggevende en collega’s als prettig ervaren. Ik vind vooral de enthousiaste aanpak van Dionne bijzonder.”

– Cynthia